• روابط عمومی

 سرپرست  روابط عمومی:

خانم مریم نیری

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم: 88697655 - 88698171

سامانه پیامک 5000597476

  tehran@farhang.gov.ir

  • ارسال نامه به مدیر

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •