• اداره نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری استان تهران

 

 

نشانی: تهران،  خیابان استاد شهید مطهری ، بعد از سلیمان خاطر، شماره 130 تلفن : 5 -88841231

  tehran@farhang.gov.ir

 

  • ارسال نامه به مدیر

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •