• ارتباط مستقیم با حراست

مدیر حراست:

آقای محمد رضا عمرانی


نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم:88697333

88698180

  herasatot@farhang.gov.ir

  • ارسال نامه به مدیر

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •