جناب آقای جعفری نژاد

درگذشت فرزند دلبندتان را به شما تسلیت  عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و بازماندگان محترم مسئلت می نمائیم.

 

 

جناب آقای اصغر افتخاری

مصیبت وارده را  به شما تسلیت  عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای شما و بازماندگان محترم مسئلت می نمائیم.