• مجمع

روزنامه

                                                        

                                                                                                                  نوبت انتشار : 30/2/1393

     آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

    از اعضای محترم این شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 4/4/93 در محل آمفی تئاتر اداره کل واقع در سعادت آباد – بلوار دریا مطهری شمالی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

 توجه : 1 - آندسته از اعضای محترم که نمی توانند در جلسه مجمع حضور یابند و قصد دادن وکالت به عضو دیگری دارند می توانند همه روزه از تاریخ 30/2/93 لغایت 3/4/93 از ساعت 8 صبح لغایت 16 وکیل و موکل به همراه هم به دفتر تعاونی مراجعه و برگ وکالت را تنظیم و ارائه نمایند .

2-  اعضایی که مایل به کاندیداتوری برای بازرس تعاونی را دارند جهت احراز صلاحیت توسط کمیسیون ماده 5 اداره کل تعاون استان تهران به مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت ، با تکمیل فرم در خواست کاندیداتوری به همراه 2 قطعه عکس 3*4 ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی کارت پایان خدمت و آخرین حکم کارگزینی به دفتر تعاونی مراجعه و مدارک مذکور را تحویل و رسید دریافت نمایند .       

  دستور جلسه

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-ارائه و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 92

3-طرح و تصویب تغییرات اعضا تعاونی، سرمایه و تسهیلات اعطایی

4- طرح و تصویب برنامه و بودجه سال 93

5-طرح و اصلاح آئین نامه داخلی شرکت تعاونی

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

7-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس تعاونی

ضمنا به اعضای حاضر در جلسه مجمع به قید قرعه جوایز   ( نقدی ، کارت هدیه ، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس ) اهدا خواهد شد .     

هیئت مدیره شرکت تعاونی

 

مجمع عمومی عادی سالیانه

 

مجمع فوق العاده 1

 

مجمع فوق العاده 2

مجمع فوق العاده 4

مجمع فوق العاده 5

  

 

 مجمع فوق العاده 7

مجمع فوق العاده 6  

مجمع فوق العاده 6

مجمع فوق العاده 8

مجمع فوق العاده 9  

شماره حساب شرکت تعاونی

اعتبار کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 استان تهران

 

بانک ملی شعبه یوسف آباد - جاری

سیبا :  0106115398005

*****

1-      بانک توسعه تعاون شعبه امام علی (ع) – جاری-کد1718

171811117256491

شبا : 5702217181111725649001

 

2-      بانک توسعه تعاون شعبه امام علی (ع) –کد 1718

171831117256491

شبا : 730220171803111725649001

*****