کلیه معاملات(خرید،فروش، مناقصه، مزایده) حد نصاب متوسط و کلان (بالاتر از نصاب خرد) به همراه متن قرارداد

قراردادها و تفاهم نامه های سال98

تفاهم نامه همکاری های فرهنگی و هنری برای هماهنگی و اجرای برنامه های سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی (فروردین98)

تفاهم نامه حمایت از اجرای فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری - (فروردین 98)

تفاهم نامه با موسسه آیین مدنی برای برگزاری امور فرهنگی و هنری - (فروردین 98)

تفاهم نامه همکاری و حمایت از برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم (97 الی98)

تفاهم نامه همکاری های فرهنگی و هنری برای برگزاری فعالیت های قرآنی در سطح استان (اردیبهشت98)

تفاهم نامه برگزاری جشنواره مطبوعات - (تیر 98)

تفاهم نامه همکاری های فرهنگی و هنری برای برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان تهران(مرداد98)

تفاهم نامه حمایت از فعالیت های فرهنگی اداره کل استان تهران -( آبان98)

تفاهم نامه همکاری های فرهنگی و هنری برای انجام امور فرهنگی هنری در سطح استان با موسسه فرهنگی و هنری (دی 98)


مناقصه ها و مزایده های سال98

مزایده های منتشر شده سال98

مناقصه های منتشر شده سال98

گزارش آمار خرید جزئی، متوسط و کلان

گزارش آمار کلی خریدها در سال98

 

مناقصه های عمومی برگزار شده