تودیع و معارفه معاونین هنری و سینمایی در جلسه شورای مدیران  1

تودیع و معارفه معاونین هنری و سینمایی در جلسه شورای مدیران 98/6/13

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
عکاس: محمدتقی روحی
آزمون عملی مهارت های کاردانش و جامع موسسات  2

آزمون عملی مهارت های کاردانش و جامع موسسات 10و11شهریور

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
عکاس: رضوانه افشاری نژاد
بازدید مدیر کل از نمایشگاه "ساعت های عمو هوشنگ" 7

بازدید مدیر کل از نمایشگاه "ساعت های عمو هوشنگ" گالری رسول مهر 98/6/4

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
عکاس: رضوانه افشاری نژاد
نخستین جشنواره مطبوعات،خبرگزاری ها و پایگاههای خبری استان تهران

بنر مناسبت ها و تبلیغات

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
حضور مدیر کل در شهرستان ورامین  11

حضور مدیر کل در شهرستان ورامین 98/5/28

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
عکاس: محمدتقی روحی