گزارش تصویری

افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 2

افتتاح نمایشگاه "تجلی احساس" در نگارخانه رسول مهر "27 بهمن"

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: علی صادقی فر