نظرسنجینمودار نظر سنجی سال97

نمودار نظر سنجی از برنامه های اداره کل در سال 97

نمودار نظر سنجی از کارگروه  تخصصی مدیریت عملکرد  اداره کل

نمودار نظر سنجی از کارگروه  تخصصی معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل

نمودار نظر سنجی از کارگروه  تخصصی معاونت قرآن وعترت  اداره کل

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان اختتامیه  جشنواره آواها و نواهای رضوی تالار وحدت مرداد97 

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان اختتامیه  جشنواره آواها و نواهای رضوی فرهنگسرای ارسباران 

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان اختتامیه  جشنواره آواها و نواهای رضوی اسلامشهر

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان اختتامیه  جشنواره نقش و نگار های من و خدا

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان اختتامیه  جشنواره نقش بهار تهران

نمودار نظر سنجی از جشنواره خوشنویسی قلم های آسمانی

نمودار نظرسنجی از شرکت کنندگان برنامه اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تهران

نمودار نظر سنجی از جشنواره راه روشن فردا در شهر ری

نمودار نظر سنجی از جشنواره تهران در زوم قرچک

نمودار نظر سنجی از جشنواره تئاتر تک تهران در ملارد

 نمودار نظر سنجی از اجرای گروه موسیقی سوچلا در اسلامشهر

نمودار نظر سنجی از کارگروه آموزشی پیشگیری از اعتیاد آذر 97