• صدور پروانه موسسه انتشاراتی

تعریف:

ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

 پروانه نشر، سندی است که به موجب آن احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود. از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.مراحل فرآیند  صدور مجوز موسسات انتشاراتی

1-  مطالعه وب سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین، فرآیند و تهیه مدارک ومستندات لازم، دانلود ، تکمیل و تایپ فرم تقاضانامه ،2 نسخه پرسشنامه فردی وفرم های  شماره 1و2و3 اداره کل امورکتاب و کتابخوانی.

تذکر1- قبل از مراجعه حضوری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مراجعه به پلیس 10+ نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمائید.

2-  تذکر2- فرآیند صدور مجوز پیوسته بوده که عدم آشنایی با این مراحل و عدم  پیگیری متقاضی ممکن است منجر به دریافت پاسخ نشود لذا خواهشمند است جهت پیگیری با تلفن88311232تماس حاصل نمائیدو یا پیغام خود را در قسمت ارتباط با ما بگذارید.

3-  مراجعه حضوری به واحد فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها  جهت تحویل مدارک بهمراه یک جلد پوشه نارنجی. (متقاضیان  شهر تهران به آدرس:خیابان مطهری نرسیده به سهروردی روبروی تعزیرات حکومتی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران مراجعه نمایند.

4-    پس از تکمیل مدارک توسط کارشناس اداره مربوطه ،استعلام  فردی متقاضی انجام می گردد.(مدت 2ماه)

5-  پس از کسب استعلام حراست وعدم سوءپیشینه ،پرونده جهت برگزاری آزمون به اداره فرهنگ وارشاد شهر تهران ارسال می گردد.

تبصره:پرونده متقاضیان با مدرک مستقیما به معاونت فرهنگی اداره کل ارسال می گردد .

6-   برگزاری آزمون کتبی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران با اطلاع رسانی قبلی انجام می گیرد.

تبصره1 :متقاضیان دارای مدرک دکترا از آزمون معاف می باشند .

تبصره 2:حد نصاب قبولی در آزمون بین 70 تا 100 می باشد .

تبصره 3:کسب نمره بین 70-40 آزمون نیازمند طی دوره آموزشی  20ساعته نشر در مراجع ذیصلاح با کسب معرفی نامه از اداره شهر تهران می باشد .

تبصره 4:کسب نمره زیر 40 آزمون نیازمند درخواست مجدد پس از سه ماه از سوی متقاضی جهت شرکت در آزمون بعدی می باشد.

-7تکمیل2 نسخه فرم تعیین نام به همراه کشیدن کروکی محل دفتر نشر در پشت صفحه و ارائه اسنادرسمی از اجاره یامالکیت محل انتشارات از سوی متقاضی (شماره تماس پاسخگویی:6-88699050 ).

8-  تبصره 1:درصورتیکه محل نشر در اجاره متقاضی باشد ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده اجاره نامه  .

9-   تبصره 2:در صورتیکه متقاضی مالک باشد ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

10- تبصره 3:در صورتیکه مالک شخص دیگری باشد ،مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و کسب موافقت مالک با فعالیت متقاضی ،2 نسخه مدارک شناسایی مالک ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

11- ارسال پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران

12- ارسال پرونده به اداره کلتوسعه کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع

13-طرح در کمیته و تایید نام و صدور مجوز وارسال به استان (مدت 2ماه )

نکات مهم

v  متقاضیان برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه مستقیم به مراکز پلیس+10 مراجعه نموده و نیازی به معرفی نامه ندارند.

v    متقاضیان می توانند جهت اطلاع از امتیازات ویژه نسبت به مطالعه سایت اقدام نمایند.

vسوالات متداول مراجعان موسسات انتشارات


ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.

 

  • گردش کار صدور پروانه نشر

گردش کار صدور پروانه نشر

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.