• اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع

    

۱ - ۱۰ از ۱۰

   
1
  • دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده در سال 1397

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت « اقتصاد مقاومتی ١ و ٢»   دوره آموزشی مدیریت تولید فیلم و سینما

 

  • آشنایی با مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع

آشنایی با مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع آشنایی با مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع آشنایی با مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع آشنایی با مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع