محتشم

  • معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی:

آقای مهرشاد کاظمی

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم: 88697074

  tehran@farhang.gov.ir

 

واحد های زیر مجموعه

اداره امور فرهنگی

واحد مطبوعات و تبلیغات

واحد حمایت و نظارت بر صنعت چاپ 

واحد نظارت و ارزیابی محصولات چاپی

واحد پژوهش و برنامه ریزی

 

  • ارسال نامه به معاون

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •