سرپرست شورای فرهنگ عمومی

حجت الاسلام و المسلمین امیر شمس

حجت الاسلام امیر شمس  

تحصیلات: کارشناس ارشد فقه و مبانی علوم اسلامی

تلفکس: 88696929

آدرس ایمیل: shora.tehran@farhangmail.ir