فرمانده حوزه مقاومت بسیج

حجت الاسلام امیر شمس

حجت الاسلام امیر شمس 

تحصیلات: کارشناس ارشد فقه و مبانی علوم اسلامی

تلفکس:88696929

آدرس ایمیل: basij.tehran@farhangmail.ir