حوزه مقاومت بسیج

فرمانده حوزه مقاومت بسیج

حجت الاسلام و المسلمین امیر شمس

حجت الاسلام امیر شمس 

تحصیلات: کارشناس ارشد فقه و مبانی علوم اسلامی

تلفکس:42991 - داخلی336

آدرس ایمیل: basij.tehran@farhangmail.ir


کارشناس

آقای صدقی 

محمد صدقی

داخلی 324