رئیس گروه فرهنگی 

مهتاب رضییی

مهتاب رضیئی

تحصیلات:  کارشناس ارشد مطالعات زنان - زن و خانواده


 

 کارشناس انجمن های ادبی

رضا کرم آبیان 

رضا کرم آبیان  

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی


 

   امور کتاب و کتابخانه ها

کارشناس خرید کتاب

مریم توسلی کجدی

مریم توسلی  

 تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی 

کارشناس موسسات فرهنگی و هنری تک و چند منظوره

زهرا کوشا 

 زهرا کوشا   

تحصیلات: کارشناس الهیات و معارف اسلامی

 

 افسانه خوش چکمه

افسانه خوش چکمه

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگیچاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس صدور مجوز نشر و کارشناس واحد چاپ

حامد فرج پور

حامد فرج پور  

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی

     

کارشناس واحد چاپ و تخلفات چاپ و نشر

غلامحسن کاوسی

 غلامحسن کاوسی   

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 


کارشناس واحد چاپ

داود محمودی عالمی

داود محمودی عالمی   

تحصیلات: کارشناس مدیریت تبلیغات فرهنگی

 


مسئول امور چاپ و محصولات چاپی

ضرغام یزدانی چراتی

ضرغام یزدانی چراتی

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور چاپبازرس چاپ

علیرضا رجبعلی فردی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتیبایگانی چاپ

اکبر حاج کاظمی

تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتر

  

کارشناس امور پژوهشی و تحقیقات فرهنگ بومی ( مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کالا، آسیب های اجتماعی)

زهره مهدوی

زهره مهدوی    

تحصیلات: کارشناس ارشد ایرانشناسی - تاریخ