معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادی

معاونت ها و واحدهای ستادی

 معاونت ها:

 • معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 • معاونت امور فرهنگی و رسانه ای
 • معاونت امور هنری و سینمایی

واحدهای ستادی:

 • دفتر مدیر کل
 • روابط عمومی
 • اداره حراست
 • شورای فرهنگ عمومی
 • مدیریت عملکرد
 • امور حقوقی
 • گروه قرآن و عترت
 • حوزه مقاومت بسیج