سوابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

در سال 1368 پس از مطالعات لازم، پیشنهاد تشکیل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به دلیل اهمیت استان تهران و اینکه معاونت های وزارتخانه فرصت رسیدگی به سایر استان ها را داشته باشند، به دکتر لاریجانی وزیر وقت ارشاد ارائه شد و در اواخر سال 1369 طرح تشکیلات و ساختار اداره کل که با انتزاع برخی وظایف، پست ها و اعتبارات معاونت ها در سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید. در سال 1370 اولین حکم سرپرستی برای اداره کل صادر شد. در ذیل اسامی مدیران کل و تاریخ شروع به کار آنان قید شده است.

 

 

1-      آقای اسعد عجمی  1370.11.21

اسعد عجمی

2-      آقای منصور واعظی  1372.1.18

منصور واعظی

3-      حجت الاسلام و المسلیمن آقای فضل الله ذاکری 1375.4.5

 فضل الله ذاکری

4-      آقای محمود شالچی طوسی  1376.7.5

محمود شالچی

 

5-      خانم مینا خواجه نوری  1380.11.6

مینا خواجه نوری

6-      آقای اصغر امیرنیا   1384.8.1

 اصغر امیرنیا

7-      آقای حسین عرب اسدی  136.10.3

حسین عرب اسدی

8-      آقای سیداحمد حسینی (سرپرست)   1388.1

سید احمد حسینی

9-       آقای جلیل سائلی 1388.7.28

 جلیل سائلی

10-   آقای سید مرتضی اسماعیلی طبا 1389.12.9

سید مرتضی اسماعیلی طبا 

11-   آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی  1390.8.21

سید احسان قاضی زاده هاشمی

12- آقای دکتر برزین ضرغامی 1392.7.15

ضرغامی  

13- آقای علیرضا فارسی  (سرپرست)1396.10.13

علیرضا فارسی    

14- آقای دکتر بهزاد مریدی 1396.11.8

دکتر بهزاد مریدی  

15- آقای  احد جاودانی1397.5.27

 احد جاودانی