میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاکانونهای آگهی و تبلیغاتنظر سنجی از نحوه ارائه خدمات کانونهای آگهی و تبلیغاتی

نظر سنجی از واحد صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری