شرایط صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

-        تابعیت ایران

-        اهلیت قانونی

-    نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری ( استعلام های مربوطه از سوی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه صادرخواهد شد)

-        عدم اشتغال در هر یک از بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-    دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با ارائه حداقل 5 سال سابقه و نمونه کار مؤثر در امور تبلیغاتی یا مدرک تحصیلی لیسانس (فقط مربوطه به مدیر مسئول )

-        عدم اشتغال در وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها (فقط مربوط به مدیر مسئول)

 نکات قابل توجه

-    گواهی سوابق فعالیتهای تبلیغاتی به صورت صدور معرفی نامه به عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با ذکر سمت و مدت آن که به امضاء و مهر مدیر عامل یا مقام مسئول صادر کننده رسیده باشد و نمونه کارهای تأیید شده که نام مدیر مسئول و نام کانون در آن درج شده باشد و قرار دادها و تأیید نامه های مربوطه به پیوست نمونه کارها ارائه گردد.

-    متقاضیان حقوقی علاوه بر مدارک فوق مدارک ثبت شرکت (اساسنامه با موضوع تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط، تقاضانامه ثبت، شرکت نامه، برگه تعیین نام و استعلام ثبت) را نیز باید ارائه دهند.

تذکر: عدم پیگیری و ارائه یا تکمیل مدارک لازم توسط متقاضی و مدیر مسئول از تاریخ ثبت تقاضا در سامانه به مدت 6 ماه به منزله انصراف تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۵۵

نظر سنجی از واحد صدور مجوز کانونهای آگهی و تبلیغاتی

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری