میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هامهارت های کاردانش و آزادارتباط با واحد صدور مجوز مهارت های کارو دانش و آزاد

تلفن: 42991

داخلی: 330و323و 325و 121

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.