گردش کار و سامانه سر در واحدهای صنفی

بنر سر در اصناف

ورود به سامانه سر در واحدهای صنفی


گردش کار ثبت نام در سامانه سر در اصناف

گردش کار ثبت درخواست تأییدیه  سر در اصناف

گردش کار ثبت تخلف سر در اصناف

گردش کار ثبت اعتراض  سر در واحد صنفی


ساعت کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۲۱