گردش کار درخواست صدور پروانه فعالیت رسانه ها(صدور توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

آئین نامه محل تاسیس دفاتر رسانه


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۲۰

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحدصدور مجوز فعالیت رسانه

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری