میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هااجرای برنامه های موسیقینظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد اجرای برنامه های موسیقی

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری