میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاآئین نامه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه ها ی سنتی

تلفن: 42991

داخلی: 117

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.