قابل توجه موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره که از طریق سامانه "www.maraakez.ir" صدور مجوز اقدام به اخذ مجوز فعالیت نموده اند

با توجه به اینکه در سامانه "www.maraakez.ir" درخواست تمدید پروانه فعالیت، راه اندازی شده است ؛ متقاضیان تمدید پروانه فعالیت می توانند نسبت به بارگذاری درخواست تمدید و گزارش عملکرد در پنل موسسه اقدام نمایند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۶