اطلاعیه متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی

  • با عنایت به محدودیت منابع، پشتیبان بایستی حداقل دارای 3 سال سابقه کاری در زمینه شغل خانگی بوده و مستندات آن  از جمله: قراردادها و فاکتورهای فروش معتبر (کپی برابر اصل) ضمیمه پرونده گردد.
  • تعداد افراد تحت پوشش بایستی متناسب با حجم سفارشات 3 سال اخیر باشد و مستندات دال بر رابطه بین پشتیبان و افراد تحت پوشش ضمیمه گردد.
  • گواهی استعلام از بانک مرکزی مبنی بر عدم چک برگشتی، بدهی معوق و اقساط سر رسید گذشته 
  • گواهی عدم سوء پیشینه معتبر و دارای تاریخ اعتبار
  • ابطال تمبر مالیاتی مجوز مشاغل خانگی
  • قراردادهای سه جانبه بین پشتیبان، تحت پوشش و دستگاه اجرایی ذیربط با تاریخ بروز با امضاء پشتیبان، تحت پوشش و نماینده دستگاه اجرایی ممهور به مهر دستگاه اجرایی
  • فرم بازدید از طرح و گزارش مصور از محل فعالیت پشتیبان، توسط دستگاه اجرایی
  • معرفی افراد تحت پوشش به پشتیبان در سامانه مشاغل خانگی
  • با عنایت به الکترونیکی شدن مجوزهای مشاغل خانگی در سالجاری، بایستی مدارک (شناسنامه، کارت ملی، عکس پشتیبان، گواهی مهارت، قرارداد بین پشتیبان و تحت پوشش) توسط پشتیبان و مدارک(شناسنامه، کارت ملی، گواهی مهارت) توسط تحت پوشش در سامانه مشاغل خانگی آپلود و بارگذاری گردد. ضمنا بارگذاری فیش واریزی بابت ابطال تمبر مالیاتی بعهده دستگاه اجرایی می باشد.
  • کلیه مجوزهای پشتیبان توسط آن سازمان / اداره کل در استان بصورت الکترونیکی از طریق سامانه مشاغل خانگی صادر و پرونده های مربوطه طی مکاتبه ای به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ارسال گردد.