میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاکانونهای فرهنگی هنری مساجدنظر سنجی از نحوه ارائه خدمات کانون های فرهنگی هنری مساجد

نظر سنجی از واحد صدور مجوز کانونهای فرهنگی هنری مساجد

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری