میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاجشنواره و مسابقات فرهنگی و هنرینظر سنجی از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی وهنری

نظر سنجی از نحوه خدمات واحد صدور مجوز برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری