میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاموسسه انتشاراتینظر سنجی از نحوه ارائه خدمات به متقاضیان موسسات انتشاراتی

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات به متقاضیان موسسات انتشاراتی

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری