میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاموسسه انتشاراتیلیست کتب مفید جهت مطالعه متقاضیان پروانه نشر

  کتاب مبانی نشر؛ تألیف عبدالحسین آذرنگ؛  انتشارات سمت

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲