لیست کتب مفید جهت متقاضیان پروانه نشر

۱-گام های اصلی درنشرکتاب تالیف عبدالحسین آذرنگ 

۲-تولید کتاب ترجمه محمدحسین فکری ناشر ویژه نشر

۳-قراردادهای نشر ترجمه حمیدهاشم بیگی ناشر ویژه نشر

۴-مبانی نشر کتاب تالیف عبدالحسین آذرنگ  انتشارات سمت

۵-نسخه پردازی ونشر تالیف محمد سید اخلاقی نشر قصیده

۶-آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ میدانند تالیف بهرام عفراوی نشر آبان


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۶