تعریف ناشر و موسسه انتشاراتی:

 ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

 پروانه نشر، سندی است که به موجب آن احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود. از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.

* مراحل فرآیند صدور مجوز موسسات انتشاراتی

 

1-  مطالعه وب سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین، فرآیند و تهیه مدارک ومستندات لازم، دانلود ، تکمیل و تایپ فرم تقاضانامه  ،2نسخه پرسشنامه فردی وفرم های  شماره 1و2و3 اداره کل امورکتاب و کتابخوانی.

*تذکر: قبل از مراجعه حضوری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مراجعه به پلیس 10+ نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمائید.

2-  *تذکر: فرآیند صدور مجوز پیوسته بوده که عدم آشنایی با این مراحل و عدم  پیگیری متقاضی ممکن است منجر به دریافت پاسخ نشود لذا خواهشمند است جهت پیگیری با تلفن88311232 تماس حاصل نمائیدو یا پیغام خود را در قسمت ارتباط با ما بگذارید.

3-  مراجعه حضوری به واحد فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها  جهت تحویل مدارک بهمراه یک جلد پوشه نارنجی. (متقاضیان  شهر تهران به آدرس:خیابان مطهری نرسیده به سهروردی روبروی تعزیرات حکومتی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران مراجعه نمایند.

4-    پس از تکمیل مدارک توسط کارشناس اداره مربوطه ،استعلام  فردی متقاضی انجام می گردد.(مدت 2ماه)

5-  پس از کسب استعلام حراست وعدم سوءپیشینه ، پرونده جهت برگزاری آزمون به اداره فرهنگ وارشاد شهر تهران ارسال می گردد.

تبصره: پرونده متقاضیان با مدرک مستقیما به معاونت فرهنگی اداره کل ارسال می گردد .

6-   برگزاری آزمون کتبی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران با اطلاع رسانی قبلی انجام می گیرد.

تبصره1 :متقاضیان دارای مدرک دکترا از آزمون معاف می باشند .

تبصره 2:حد نصاب قبولی در آزمون بین 70 تا 100 می باشد .

تبصره 3:کسب نمره بین 70-40 آزمون نیازمند طی دوره آموزشی  20ساعته نشر در مراجع ذیصلاح با کسب معرفی نامه از اداره شهر تهران می باشد .

تبصره 4:کسب نمره زیر 40 آزمون نیازمند درخواست مجدد پس از سه ماه از سوی متقاضی جهت شرکت در آزمون بعدی می باشد.

7- تکمیل2 نسخه فرم تعیین نام به همراه کشیدن کروکی محل دفتر نشر در پشت صفحه و ارائه اسنادرسمی از اجاره یامالکیت محل انتشارات از سوی متقاضی (شماره تماس پاسخگویی:6-88699050 ).

8-  تبصره 1: درصورتیکه محل نشر در اجاره متقاضی باشد ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده اجاره نامه  .

9-  تبصره 2: در صورتیکه متقاضی مالک باشد ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

10- تبصره 3: در صورتیکه مالک شخص دیگری باشد ،مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و کسب موافقت مالک با فعالیت متقاضی ،2 نسخه مدارک شناسایی مالک ،2 نسخه از تصویر برابر اصل شده سند مالکیت

11- ارسال پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران

12- ارسال پرونده به اداره کلتوسعه کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع

13-طرح در کمیته و تایید نام و صدور مجوز وارسال به استان (مدت 2ماه )

نکات مهم

*  متقاضیان برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه مستقیم به مراکز پلیس+10 مراجعه نموده و نیازی به معرفی نامه ندارند.

*متقاضیان می توانند جهت اطلاع از امتیازات ویژه نسبت به مطالعه سایت اقدام نمایند.

سوالات متداول مراجعان موسسات انتشارات


تاریخ بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات به متقاضیان موسسات انتشاراتی

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.