میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هالیتوگرافی، چاپخانه و صحافیارتباط با واحد صدور مجوز لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی

تلفن: 42991

داخلی: 210،211،212،213،214،255

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.