آیین نامه ها و فرم ها

خرید و فروش ماشین آلات

فرم ترهین( برگ خرید و فروش ماشین آلات چاپ و واحدهای وابسته)

 مدارک لازم جهت خرید و فروش ماشین آلات چاپی


دستور العمل و فرم های  تاسیس چاپ

آئین نامه تاسیس

تقاضانامه تاسیس لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی ( ویژه اشخاص حقوقی)

تقاضانامه تاسیس لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی ( ویژه اشخاص حقیقی)

فرم اطلاعات فردی

فرم تعیین نام  پروانه چاپخانه

مدارک لازم جهت صدور موافقتنامه اصولی

شرایط مکان و امکانات لازم جهت تاسیس لیتوگرافی،چاپخانه و صحافی 


 محصولات چاپی غیر کتاب  و تقویم

آیین‌نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم تحریر و کالاهای مشابه

دستور العمل  نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و امور پزشکی

دستورالعمل چاپ کارهای غیر کتاب

دستورالعمل صدور مجوز انتشار سررسید و تقویم

شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق

قانون رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالا

تقویم رسمی کشور در سال 99 


آیین نامه رسیدگی به تخلفات


شرایط صدور نامه های حمایتی


آیین نامه صادات و واردات محصولات فرهنگی و هنری


دستورالعمل نظارت بر تولید محصولات چاپی


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۳۹