میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاآموزشگاه های آزاد هنرینظر سنجی از نحوه ارائه خدمات آموزشگاههای آزاد هنری

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد آموزشگاه آزاد هنری

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری