میز خدمت(راهنمای مراجعان)ارائه پیشنهادات، اصلاح فرآیند ارائه خدمت

توضیحات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در راستای جلب مشارکت و به منظور ارتقای سطح بهره وری سیستم، از پیشنهادهای مؤثر کلیه آحاد برون و درون سازمانی استقبال می نماید.  

از شما تقاضا می گردد؛ در صورت تمایل، پیشنهادهای سازنده خود را با توجه به نکات زیر ارائه فرمایید.

  • به منظور سهولت فرآیند ثبت پیشنهاد، لطفآ پیشنهاد خود را در صفحه word  تایپ کرده و سپس به فرم ارائه پیشنهاد منتقل نمایید.
  • پس از ثبت پیشنهاد، "کد پیگیری" در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از طریق آن پیگیری وضعیت پیشنهاد، میسر خواهد بود.
  • طبق دستور العمل مصوب نظام پیشنهادهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در صورت پذیرش پیشنهاد، از جنابعالی قدردانی می گردد.

ارائه پیشنهادات، اصلاح فرآیند ارائه خدمت

ارائه پیشنهادات، اصلاح فرآیند خدمت

اطلاعات فردی:
*
*
*
اطلاعات پیشنهادی :
*
*
*
*
*


* = ضروری

پیگیری