• توضیحات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در راستای جلب مشارکت و به منظور ارتقای سطح بهره وری سیستم، از پیشنهادهای مؤثر کلیه آحاد برون و درون سازمانی استقبال می نماید.  

از شما تقاضا می گردد؛ در صورت تمایل، پیشنهادهای سازنده خود را با توجه به نکات زیر ارائه فرمایید.

  • به منظور سهولت فرآیند ثبت پیشنهاد، لطفآ پیشنهاد خود را در صفحه word  تایپ کرده و سپس به فرم ارائه پیشنهاد منتقل نمایید.
  • پس از ثبت پیشنهاد، "کد پیگیری" در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از طریق آن پیگیری وضعیت پیشنهاد، میسر خواهد بود.
  • طبق دستور العمل مصوب نظام پیشنهادهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در صورت پذیرش پیشنهاد، از جنابعالی قدردانی می گردد.
ارائه پیشنهادات، اصلاح فرآیند ارائه خدمت
اطلاعات فردی:
نام و نام خانوادگی: *  
سمت:  
نام پرونده:    
شماره تلفن همراه: *  
پست الکترونیکی: *  
اطلاعات پیشنهاد ارسالی:
نوع خدمات:  
عنوان پیشنهاد: *  
تشریح وضع موجود: *  
شرح پیشنهاد: *  
ارائه راهکار مناسب: *  
اثرات طرح:
سایر اثرات پیشنهاد:    
مزایای اجرای پیشنهاد: *  
* = ضروری
  • پیگیری

شماره پیگیری :
شماره پیگیری را وارد کنید.