عرض تبریک تولد فرزند جدید در خانواده همکاران

بی شک با آمدن فرزندی تازه، زندگی طراوت دیگری خواهد گرفت و آمدن نوزاد در باغ زندگی چه شکوفه ها در دل و ایمان مادر و پدر ایجاد خواهد کرد.

  • جناب آقای مهدی منزوی، میلاد فرزند گرامیتان  را از سوی همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به جناب  عالی و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و از خداوند باریتعالی زندگی سرشار از عشق و ایمان را برای فرزند دلبندتان آرزومندیم.  روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/8/8
  • سرکار خانم زهرا کیانفر ، میلاد فرزند گرامیتان  را از سوی همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به سرکار عالی و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و از خداوند باریتعالی زندگی سرشار از عشق و ایمان را برای فرزند دلبندتان آرزومندیم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/7/3

عرض تبریک ازدواج همکاران

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست... آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک باد 

·         سرکار خانم آمنه محمدرضا، آغاز زندگی مشترکتان را از سوی همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به سرکار عالی و همسر محترمتان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال زندگی سرشار از عشق را برای شما آرزومندیم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/5/3 

عرض تسلیت به همکاران

       همه از اوییم و به سوی او باز خواهیم گشت

  • همکار گرامی جناب آقای داود محمودی عالمی، درگذشت برادر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.از خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز از دست رفته و صبر برای بازماندگان مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/28
  • همکار گرامی جناب آقای محمد گدازچی، درگذشت پدر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده حسنات و مبرات و برای بازماندگان صبر  جمیل مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/23
  • همکار گرامی جناب آقای مسعود سرآبادانی تفرشی، درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.از خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز از دست رفته و صبر برای بازماندگان مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/19
  • همکار گرامی جناب آقای حسین اصغری، درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.از خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز از دست رفته و صبر برای بازماندگان مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/7
  • همکار گرامی سرکار خانم رقیه حسن زاده، درگذشت مادرگرامیتان را به سرکار عالی تسلیت عرض می نمائیم و صبر جمیل و تسلی خاطر بازماندگان و علو درجات برای آن عزیز از دست رفته از بارگاه ایزد منان خواستاریم.روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/1
  • همکار گرامی جناب آقای علی صادقی فر، درگذشت مادر همسرگرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده حسنات و مبرات و برای بازماندگان صبر  جمیل مسئلت داریم. روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران98/12/1