• مسابقه هفته بسیج

سوال مسابقه 
 

همکاران گرامی لطفا پاسخنامه خود را تا پایان 15 آذر 97 به واحد روابط عمومی اداره کل تحویل نمایید