آخرین رویدادها

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی از کتاب پرتوی از اسرار نماز- مهلت تا10 اردیبهشت1400

عرض تسلیت به آقای سید عادل ندایی 28 اسفند

 عرض تسلیت به آقای اکبر افتخاری 27 اسفند

ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران