آخرین رویدادها

تکرار برگزاری 8 دوره آموزشی ضمن خدمت غیر حضوری به مدت یک هفته (26 الی 30بهمن)

اطلاعیه فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان سال 98

ثبت نام دوره آموزشی حضوری ضمن خدمت "نماز " (28 بهمن)

عرض تسلیت به جناب آقای سید مهدی یاسینی (29 دی) 

 برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی  روخوانی و روانخوانی قرآن کریم(5 الی 30بهمن)

ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران