آخرین رویدادها

عرض تسلیت به خانواده محترم همکار گرامی مسعود قدس (30شهریور)

بارگذاری سه دوره آموزشی در بخش دوره های آموزشی ضمن خدمت (همکار گرامی نیازی به ثبت نام نیست و  زمان آزمون متعاقبأ اعلام می شود)

عرض تسلیت به جناب آقای رمضانعلی کاظمی پور  (27 شهریور) 

عرض تسلیت به جناب آقای حمیدرضا فکوری  (20 شهریور) 

عرض تسلیت به جناب آقای مهدی ابوالحسنی  (20 شهریور) 

عرض تسلیت به جناب آقای سرپناه  (12 شهریور)

ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران