• اطلاع رسانی جام باشگاه های کتابخوانی استان تهران

عکس شیوه نامه های جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های کتابخوانی(کتابخوانی در مهد کودک ها)

مجموعه شیوه نامه های چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های کتابخوانی(کتابخوانی در مهد کودک ها)