• مراکز ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

بسیج 

امور ایثارگران

ستاد اقامه نماز

گروه قرآن و عترت

روابط عمومی

امور حقوقی

حراست

ارزیابی عملکرد