• هنرستانها و مراکز ستادی

هنرستانها

هنرستان تجسمی دختران

هنرستان ها تجسمی پسران

موسیقی دختران 0

هنرستان موسیقی پسران 0

هنرستان کمال الملک

مراکز ستادی

بسیج 

امور ایثارگران

ستاد اقامه نماز

گروه قرآن و عترت

روابط عمومی

امور حقوقی

حراست

ارزیابی عملکرد