تفاهمنامه همکاری میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به امضا رسید
تفاهمنامه همکاری میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به امضا رسید
در جلسه ای که با حضور احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و میزبانی دکتر محمد علی خبری رئیس دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار شد، تفاهمنامه همکاری های دوجانبه به امضاء رسید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان تهران، این تفاهم نامه با هدف حمایت و پشتیبانی علمی و عملی از انجمن ها و تشکل های هنری دانشجویان و هنرمندان تحت پوشش اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ایجاد هم افزایی در پیشبرد اهداف مشترک در حوزه آموزش های هنری، حمایت ویژه از دانشجویان و هنرمندان فعال، استفاده مشترک از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دو طرف تفاهم نامه، حمایت از تولیدات هنری و پژوهشی دانشجویان و هنرمندان استان تهران، بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به نمایندگی احد جاودانی و دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به نمایندگی دکتر محمد علی خبری از سوی دیگر منعقد گردید.

 در این نشست دو طرف بر انجام همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل در راستای تحقق اهداف و به کارگیری همه‌ی عوامل علمی و هنری تأثیرگذار دو طرف تفاهم نامه به توافق رسیدند و تفاهم نامه مذکور به امضای طرفین رسید.

همچنین یادآور می شود: آقایان میثم مرادی و مهران امام بخش به ترتیب از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار و ناظرین این تفاهم‌نامه تعیین گردیدند.

لازم به ذکر است مدت زمان تفاهمنامه فوق از تاریخ امضاء (1400/4/16) به مدت یک سال خواهد بود و در صورت رضایت دو طرف قابل تمدید می باشد.