پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به مناسبت روز قلم
پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به مناسبت روز قلم
احد جاودانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به مناسبت «روزقلم» پیامی صادر کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، متن پیام به شرح زیر است:

روز چهاردهم تیرماه روزی برای یادآوری حرمت، منزلت و قداست قلم و اصحاب قلم است. همان پدیده شگرف عالم وجود که خاستگاه تجلی و جاودانگی اندیشه و تفکر آدمی است، آن گاه که از نوک زرین قلم بر صفحات پاک کتاب نقش می بندد و از همان زمان رنگ ماندگاری و خصلت تاثیر بر سرشت و سرنوشت انسان را به خود می گیرد

قلم سمبل تفکر و آگاهی، حافظ و تداوم بخشیدن به تمدن های بشری، حامل و ناقل افکار و اندیشه، پل ارتباط گذشته با حال و آینده، ترویج و گسترش ادیان و مذاهب و انتقال دهنده پیام های الهی است. این وسیله مهم علاوه بر به تصویر کشیدن زندگی انسان، به عنوان منبع و خاستگاه هنر نیز محسوب می شود.

تجلیل از جایگاه و حریم حرمت قلم، تکریم مقام و منزلت و رسالت صاحبان دانش و اندیشه است در هنگامه ای که از قامت استوار قلم واژگان شعور و دانایی را در جامعه ترویج، تثبیت و تحکیم می کنند و معجزه وار بذر معرفت و انسانیت را فراسوی نسل ها و مرزها و سوای ابعاد زمان و مکان می پراکنند.

اینجانب این مناسبت فرخنده، روز خوب و خجسته، روز یادآوری حرمت، منزلت و قداست قلم را به تمام اهالی فاخر و صاحبان فرهیخته ذوق و اندیشه، حافظان و مروجان کتاب و کتابت و وارثان و رسولان رسالت خطیر قلم تبریک گفته و امید دارم همواره قلم های این عزیزان در راه عالی و متعالی انعکاس نبوغ و تفکر و خلاقیت و نیل به عروج انسانیت و اوج تقرب الهی در راستای آبادانی و سربلندی ایران و در راه خدمت به خلق و تعالی فرهنگ، هنر و اندیشه این سرزمین نگاشته شود.