اساسنامه انجمن شعر و ادب استان تهران تصویب شد
اساسنامه انجمن شعر و ادب استان تهران تصویب شد
فرآیند تشکیل انجمن شعر و ادب استان با تصویب اساسنامه پیشنهادی توسط هیأت موسس انجمن شعر و ادب، یک گام دیگر به مرحله ثبت و تأسیس خود نزدیک تر شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در آخرین نشست هماهنگی انجمن شعر و ادب که صبح امروز هفتم شهریور و با حضور احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرضیه محرابی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل، رضا عبدالهی، کاظم جیرودی، کامران شرفشاهی، اسماعیل امینی، عبدالرحیم سعیدی راد  که جزء اعضاء هیأت موسس و همچنین از  متخصصین و پیشکسوتان ادبی استان تهران هستند تشکیل شد و اساسنامه انجمن شعر و ادب استان تهران پس از بررسی نهایی تأیید   و مقرر شد تا ادامه فرآیند ثبت نهایی آن انجام پذیرد.

در ادامه محرابی معاون امور فرهنگی و رسانه ای از مراحل اجرایی نحوه تشکیل انجمن شعر و ادب  استان و اقدامات انجام شده و همچنین عناوین برنامه های ادبی سال جاری، گزارشی به اعضاء و مدعوین ارائه نمود.

سپس احد جاودانی با اظهار رضایت از فعالیت های انجام شده در واحد ادبی معاونت فرهنگی اداره کل بر نقش تأثیرگذار تأسیس انجمن شعر و ادب استان در ایجاد وحدت در عین کثرت با سایر انجمن های ادبی شهرستان های استان تهران تأکید نمود.

در ادامه اعضاء هیأت مؤسس انجمن شعر و ادب استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود با محوریت تقویت انجمن شعر و ادب استان و نوآوری در برنامه های ادبی پرداختند.

 بر اساس این گزارش؛ در پایان پیشنهاد و مقرر شد با محوریت انجمن شعر و ادب، جشنواره های ادبی با گستره استانی و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سالجاری برگزار شود.