• سرپرست گروه امور فرهنگی

 سرپرست گروه 

مهتاب رضییی

مهتاب رضیئی

تحصیلات:  کارشناس ارشد مطالعات زنان - زن و خانواده کارشناس برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی

امور  پایش و رصد آسیب های فرهنگی

 کارگروه فرهنگی اجتماعی

رضا کرم آبیان 

رضا کرم آبیان  

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی   امور کتاب و کتابخانه ها

کارشناس خرید کتاب

مریم توسلی کجدی

مریم توسلی  

 تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی 

کارشناس پدافند غیر عامل 

صادق محمد زاده

تحصیلات: کارشناس کارشناس امور مراکزو انجمن های فرهنگی و ادبی

امور فرق ، مذاهب و ادیان 

تبلیغات اسلامی

مناسبتهای انقلاب اسلامی

صندوق حمایت از نویسندگان

مفاخر و جشنواره های ملی 


زهرا کوشا 

 زهرا کوشا   

تحصیلات: کارشناس الهیات و معارف اسلامیچاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس صدور مجوز نشر و کارشناس واحد چاپ

حامد فرج پور

حامد فرج پور  

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی

     

کارشناس واحد چاپ و تخلفات چاپ و نشر

غلامحسن کاوسی

 غلامحسن کاوسی   

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور چاپ و کارشناس شیمی

 


کارشناس واحد چاپ

داود محمودی عالمی

داود محمودی عالمی   

تحصیلات: کارشناس مدیریت تبلیغات فرهنگی

 


کارشناس واحد چاپ

ضرغام یزدانی چراتی

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور چاپبازرس چاپ

علیرضا رجبعلی فردی

تحصیلات: کارشناس چاپ و نشربایگانی چاپ

اکبر حاج کاظمی

تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتر

 
کارشناس امور پژوهشی و تحقیقات فرهنگ بومی ( مواد مخدر ، قاچاق کالا، مشروبات الکلی، پدافند غیر عامل، آمار و اطلاعات)

زهره مهدوی

زهره مهدوی    

تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی