• تماس با ما


لیست تلفن های اداره کللیست تلفن های  داخلی اداره کل

 

آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران:

سعادت آباد - بلوار دریا - خیابان مطهری شمالی - خیابان ارغوان شرقی - نبش کوی مروارید 

کد پستی: 1998878351

تلفن:42991