آلبوم

افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 2
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 3
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 1
نمایشگاه گروهی آثار هنری بانوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با حضور مدیر کل و معاونان فرهنگی، هنری و توسعه مدیریت و همراهی کارکنان این اداره کل افتتاح و از شرکت کنندگان آن تقدیر شد.
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 5
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 8
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 25
افتتاح نمایشگاه تجلی احساس در نگارخانه رسول مهر 6
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴