درگذشت همکار گرامی جناب آقای محمد اتفاقی را به خانواده ایشان و همه همکاران تسلیت عرض مینماییم